Agenda

09.00-11.00

 • Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski miks energetyczny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • W Brukseli. Dokumenty, deklaracje i praktyka – polityka, bezpieczeństwo, biznesowe interesy
   Zewnętrze Unii. Kto z dostawców surowców jest zainteresowany w podziałach europejskiego rynku?
  • Nowe inwestycje – realizowane, planowane i w sferze idei. Projekty pomocne i rujnujące idee energetycznej wspólnoty UE. Energetyczna unia za dekadę – możliwe warianty
  • Światowe i europejskie tendencje w kształtowaniu miksu energetycznego. Wersja polska. Co na to Unia?
  • Węgiel długofalową podstawą polskiej energetyki. Konsekwencje
  • Restrukturyzowane górnictwo i energetyka. Związki organizacyjne i kapitałowe: status quo czy kontynuacja trendu?
  • Przyszłość OZE. Polityka ustawodawcza. Zmiany preferencji wewnątrz sektora
  • Budować czy nie? Czas decyzji. Miejsce energetyki jądrowej wśród źródeł energii
  • Przyszłość krajowego rynku energii elektrycznej w obliczu konkurencji giełd europejskich – gdzie będzie kreowana cena energii dla polskiego rynku

11.30-13.00

 • Inwestycje w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polityka państwa. Zmiany i modyfikacje długofalowej strategii
  • Cena energii elektrycznej w Polsce a rentowność inwestycji w nowe źródła wytwórcze
  • Energetyka jądrowa i gazowa. OZE na tle energetyki konwencjonalnej. Czy znajdą się inwestorzy?
  • Państwo i biznes prywatny. Montaż finansowania nowych mocy wytwórczych
  • Wpływ rynku mocy na inwestycje energetyczne
  • Plany inwestycyjne PSE i dystrybutorów energii elektrycznej. Trudności w rozbudowie sieci elektroenergetycznych
  • Rola i pozycja wykonawcy w wielkich przedsięwzięciach energetycznych. Jak sprawnie przeprowadzić proces inwestycyjny? Doświadczenie i przyszłość  
 • Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowe reguły wsparcia OZE w Polsce i Niemczech. Szansa współpracy?
  • System aukcyjny. Zmiana filozofii wsparcia OZE
  • Energetyka prosumencka. Możliwości rozwoju
  • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Miejsce w systemie
  • Na co stawia administracja? Nowa rola biogazowni
 • Efektywne zarządzanie energią

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowe, perspektywiczne rozwiązania u producentów energii i dystrybutorów. Przykłady
  • Zarządzanie energią elektryczną i ciepłem w zakładzie przemysłowym. Skuteczne stare i nowe pomysły
  • Własna produkcja energii elektrycznej i ciepła w przedsiębiorstwie – kiedy tak, kiedy nie
  • Przedsiębiorstwo i koszty energii w nowoczesnych budynkach. Możliwości modernizacyjne w obiektach produkcyjnych i biurowych
  • Grupy zakupowe – firmy, instytucje państwowe, samorządy
  • Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Zakres zmian
  • Obowiązki sektora publicznego. System białych certyfikatów

13.45-15.30

 • Nowe tendencje na rynku sprzedaży energii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Postępująca digitalizacja w procesie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii
  • Nowy typ klienta – internet powszechnym, często jedynym kanałem komunikacji. Narzędzia wspomagające sprzedaż
  • Sprzedawcy „multimedialni” oferujący różnego rodzaju media. Konkurencja firm spoza branży energetycznej (np. telekomunikacyjnych). Kontrofensywa tradycyjnych dostawców energii
  • Usługi dodatkowe i bonusy – co interesuje klienta? Doświadczenia polskich sprzedawców energii
  • W przewidywaniach: jak będzie wyglądał rynek sprzedaży energii za 5-10-15 lat?
 • Przyszłość ciepłownictwa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa? Koncepcje administracji rządowej. Zamierzenia inwestorów
  • Najgorsi w Europie. Polska katastrofa w zanieczyszczeniu powietrza. Rola ciepłownictwa w redukcji niskiej emisji. Kalkulacje ekonomiczne, nowe technologie. Współpraca z samorządami
  • Doświadczenia i sukcesy zagraniczne. Jakie wzorce w rozwoju ciepłownictwa można i warto przenieść na grunt polski? Warunki
  • Odpady na rynku energii i ciepła. W jakim stopniu spalarnie odpadów i elektrociepłownie spalające odpady mogą wpłynąć na rynek energii? Możliwości i bariery inwestycje. Dostępność surowca

13.45-16.00

 • Technologie przyszłości i rynek energii na przykładach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Technologiczne nowinki i rewolucje u wytwórców energii. Zastosowania i badania. Korzyści finansowo-organizacyjne
  • Dystrybutorzy na start. Innowacyjne zmiany. Smart grid w Polsce. Kierunki postępu
  • Odsłona Planu Morawieckiego: elektromobilność akceleratorem gospodarki i reindustrializacji.
  • Mrzonki czy wskazane wizjonerstwo? Perspektywy dla wytwórców i dostawców energii
  • Inteligentne, energooszczędne budynki. Upowszechnienie, nowe pomysły

19.00

 • Gala rozstrzygnięcia konkursu "Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny"