Agenda

09:00-11:00

11:30-13:00

 • NOWE ROZDANIE NA RYNKU ENERGII. KRAJOBRAZ PO AKWIZYCJACH

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Repolonizacja energetyki. Państwo na rynku energii
  • Główne transakcje repolonizacyjne. Przyczyny i skutki
  • Integracja energetyki z górnictwem węgla kamiennego
  • Rynek paliwowo-energetyczny po akwizycjach. Ryzyka koncentracji
  • Konkurencja na rynku wytwarzania i sprzedaży energii. Rola dystrybucji
  • Dalsza konsolidacja energetyki. Możliwość czy plan?
  • Maciej Bando - prezes, Urząd Regulacji Energetyki
  • Rafał Hajduk - kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, partner, Praktyka Infrastruktury i Energetyki
  • Robert Kamiński - dyrektor, Departament Kontroli Koncentracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Aleksander Śniegocki - kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
  • Robert Tomaszewski - analityk ds. Gospodarczych, Polityka Insight
 • KLASTRY ENERGII - IDEA, OCZEKIWANIA, PRAKTYKA

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Klastry energii sposobem na rozwój energetyki odnawialnej? Cele i zakres funkcjonowania
  • Praktyka i przykłady. Sukcesy i porażki pierwszych klastrów energii w Polsce. Modele klastrów energii i potencjalna opłacalność funkcjonowania
  • Klastry jako katalizatory wdrożeń nowych technologii w sektorze energii
  • Samorządy jako partnerzy – klastry a rozwój lokalny
  • Otoczenie regulacyjne. Co konieczne, co zbędne?
  • Klastry energii a perspektywy energetyki rozproszonej w Polsce
  • Ireneusz Chojnacki - publicysta, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, wnp.pl
  • Krzysztof Kochanowski - prezes zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME
  • Lucienne Krosse - Thematic Leader, Smart & Efficient Buildings & Cities IE
  • Daria Kulczycka - dyrektorka, Departament Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
  • Artur Michalski - zastępca prezesa zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Andrzej J. Piotrowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Energii
  • Arnold Rabiega - prezes zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej
  • Tomasz Szmuc - Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, przewodniczący rady partnerów, Klaster Energii Zielone Podhale
 • PRZYSZŁOŚĆ CIEPŁOWNICTWA W POLSCE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wpływ regulacji na kondycję przyszłość ciepłownictwa – IED, MCP, BAT
  • Niska rentowność firm ciepłowniczych
  • Jak zmienić model regulacji działalności ciepłowniczej?
  • Inwestycje w ciepłownictwie: dystrybucja i wytwarzanie
  • Rozwój rynku a ceny ciepła
  • Konieczność dostosowania się do regulacji środowiskowych UE
  • Walka ze smogiem szansą dla firm ciepłowniczych
 • INWESTYCJE W POLSKIEJ ENERGETYCE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowe moce wytwórcze w energetyce konwencjonalnej. Projekty w realizacji i w planach – doświadczenia i oczekiwania
  • Węgiel, emisje, sprawność. Jak inwestycje zmieniają obraz polskiej energetyki? Jak wpłyną na rynek energii i funkcjonowanie systemu elektronergetycznego?
  • Normy BAT/BREF motorem inwestycji modernizacyjnych. Charakter wymagań a skala, specyfika projektów i terminy ich realizacji
  • Sprawny proces inwestycyjny. Jak kształtować relacje między głównymi podmiotami (inwestor, główny wykonawca, dostawca technologii, podwykonawcy)?
  • Polskie firmy na rynku budownictwa energetycznego w kraju i za granicą. Teraz ekspansja?

13:45-15:30

 • KONCERNY ENERGETYCZNE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowe obowiązki, trudne decyzje. Dobro całej gospodarki a interesy akcjonariuszy
  • Polityka czy ekonomia – czy da się je pogodzić
  • Czy wszystkie inwestycje grup energetycznych muszą być opłacalne ekonomiczne
  • Rola koncernów energetycznych w realizacji polityki energetycznej
  • Interesy akcjonariuszy. Rola i znaczenie akcjonariuszy mniejszościowych
 • NOWE ROZDANIE NA RYNKU OZE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy nowelizacja ustawy o OZE oznacza kres dynamicznego rozwoju branży?
  • Ile banki straciły na finansowaniu OZE?
  • Zmiany w ustawie o OZE i ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
  • Odnawialna, ale jaka? Sektory OZE o największej wartości dodanej dla gospodarki
  • Regulacje dla energetyki rozproszonej. Prosument na rynku energii
 • ENERGETYKA NA RYNKU ELEKTROMOBILNOŚCI

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Projekt ustawy o elektromobilności – stopień zaangażowania energetyki a spodziewane korzyści
  • Nowe zadania dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Nowe strumienie przychodów?
  • Ryzyko monopolizacji infrastruktury ładowania przez OSD
  • Elektromobilność i biznes. Zachęty dla inwestorów prywatnych
  • Polski samochód elektryczny? Plany koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku

19:00

 • Gala przyznania nagród Nowy Impuls