Kongres Nowego Przemysłu 2019

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP OL) lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w szczególności usług spółek z jej grupy kapitałowej (Grupa PTWP), takich jak Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA) oraz PTWP Event Center Sp. z o.o. (PTWP EC).
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.:

1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
4. Newslettery i alerty.
5. Prenumerata czasopism.
6. Usługi Strefy Premium, Rankingi i raporty, Licencja na przedruki.
7. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu ogłoszeń.
8. Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami.
9. Informacje o przysługujących prawach.
10. Instrukcja usuwania danych osobowych.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
  2. monitorowania nadużyć,
  3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
  4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych

 1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
  Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, związków z branżą meblową/łazienkową, posiadania tytułu architekta lub posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu.
  W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn.
  W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl.
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
  2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
  4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, za pomocą dostępnych funkcjonalności lub pisząc na odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także wizerunek.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji na event, a także założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP (w przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych) lub założenia indywidualnego konta tymczasowego w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do usług powiązanych wyłącznie z danym eventem (w przypadku osób, które wybrały i opłaciły uczestnictwo w ramach Pakietu+ bez wyrażania zgód jw.),
  2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
  3. udzielenia dostępu do transmisji i retransmisji eventu;
  4. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
  5. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
  6. umożliwienia sprawdzenia listy uczestników, kontaktu i umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora on-line (dostępnego jako dodatkowa usługa) – tylko w razie istnienia podstawy prawnej do takiego działania,
  7. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y) – tylko w razie istnienia podstawy prawnej do takiego działania,
  8. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu (tylko w razie istnienia podstawy prawnej do takiego działania) w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych; (dane z formularza akredytacji dla mediów nie będą udostępniane partnerom i sponsorom eventu w ww. celach oraz nie będą udostępniane organizatorom eventu w celach marketingowych),
  9. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  10. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i., iii. oraz ppkt. v.). W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach innych spółek z Grupy PTWP lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji na event, w przypadku niepodania wymaganych danych niemożliwe będzie przejście procesu rejestracji oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym.


4. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów

 1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
  W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


5. Dane przetwarzane w związku z prenumeratą czasopism

 1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres.
  W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
  Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji i rozliczenia zamówienia; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystających z usługi,
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędności do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.


6. Dane przetwarzane w związku z usługami Strefa Premium/Raporty i rankingi/Licencja na przedruki

 1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres, NIP.
  W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
  Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji i rozliczenia zamówienia;
  2. umożliwienia wygodnego korzystania z usług, w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań przy korzystaniu z różnych usług),
  3. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  4. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystających z usługi,
  5. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  6. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  7. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i oraz vi.) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.


7. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu ogłoszeń

 1. Dane: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj) W przypadku usługi dodawania ogłoszeń wymagane będzie uprzednie założenie konta – w zakresie danych podawanych przy rejestracji stosuje się odpowiednio informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
 3. Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 4. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. publikowania ogłoszenia w serwisie;
  2. umożliwienia kontaktu z ogłoszeniodawcą;
  3. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;
  4. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (w zakresie celów z ppkt. a., b. i e.) oraz do wypełnienia ww. celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów administratorów.
 6. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów Grupy PTWP, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
 7. Poprzez dodanie ogłoszenia, użytkownik decyduje się na udostępnienie swoich danych w serwisie w celu kontaktu w sprawie ogłoszenia. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


8. Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy
 2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., jako spółka matka w Grupie PTWP, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. zawarcia umowy;
  2. wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy;
  3. komunikacji z reprezentantami/osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy;
  4. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventów oraz podwykonawcom w celu umożliwienia im komunikacji z kontrahentem w celu wykonywania zawartej umowy, dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług spółek z Grupy PTWP.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu, podwykonawcom zawartych umów; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


9. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez zgłoszenie na adres odo@ptwp.pl) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem odo@ptwp.pl.


10. Instrukcja usuwania danych osobowych

 1. Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na odo@ptwp.pl.
  Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chce usunąć konto w danym serwisie, albo nie chce już otrzymywać informacji handlowych. W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia, czy wniosek użytkownika jest równoznaczny z żądaniem usunięcia jego konta w serwisie.
  Na wniosek jw. Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.
  Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  2. użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych.
 2. Usunięcie powiązania konta w serwisie z kontem Facebook, Google, LinkedIn Jeśli użytkownik loguje się do serwisu za pomocą konta w zewnętrznych serwisach jak Facebook, Google, LinkedIn, usunięcie takiego powiązania pomiędzy kontami za pośrednictwem ustawień w tych serwisach zewnętrznych nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Aby usunąć dane przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem konta w serwisie, należy skorzystać z procedury określonej w lit. a. powyżej i wysłać wniosek o usunięcie danych osobowych na odo@ptwp.pl.