Kongres Nowego Przemysłu 2019

KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU – W NOWEJ FORMULE!

XVI Kongres Nowego Przemysłu – od lat największe forum debaty o kondycji i perspektywach polskiego sektora energii i paliw – modyfikuje swoją formułę i zakres tematyczny.

To adekwatna i wykraczająca w przyszłość odpowiedź organizatora Kongresu na dynamiczne zmiany w świecie energii, na ekspansję technologii cyfrowych, na nowe modele relacji między energetyką a odbiorcą instytucjonalnym i indywidualnym.

Zachowując dotychczasowy obszar merytoryczny, prestiż i reprezentatywność, Kongres poszerza krąg zainteresowań o:

  • problematykę zarządzania rozwojem miast i metropolii
  • zagadnienia funkcjonowania sektora utility
  • działania samorządów i firm na rzecz efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania energii, mediów i zasobów.

W agendzie tegorocznego Kongresu znajdą się dwa powiązane ze sobą i przecinające się nurty tematyczne:

TRANSFORMACJA ENERGETYKI

Digitalizacja i nowe technologie. Odnawialne źródła energii. Energetyka rozproszona i prosumencka.

Elektromobilność. Inwestycje w sektorze wytwarzania i dystrybucji. Rynek gazu. Energetyka przemysłowa.

FORUM KOMUNALNE – ENERGIA W MIEŚCIE

Smart city i smart grid. Utility – sektor użyteczności publicznej. Woda i odpady, gaz i energia. Ciepło systemowe i kogeneracja. Efektywność energetyczna. Zrównoważony transport publiczny. Gospodarka obiegu zamkniętego. Miasto na rynku energii.

ORGANIZATOR