Kongres Nowego Przemysłu 2019

FORUM KOMUNALNE – ENERGIA W MIEŚCIE

Nowy projekt w ramach Kongresu Nowego Przemysłu.

Kongresu Nowego Przemysłu – wydarzenie o 17-letniej tradycji – po raz pierwszy poszerza tak znacząco swój zakres tematyczny.

Forum Komunalne – Energia w mieście będzie cyklem debat łączących tematykę ważną dla energetyki, branży paliw i sektora utility z zagadnieniami istotnymi dla zrównoważonego rozwoju współczesnych miast i metropolii.

Zmiana ta jest odpowiedzią na dynamiczne przeobrażenia świata energii, a przede wszystkim na nowe modele relacji między energetyką a odbiorcą komunalnym, instytucjonalnym i indywidualnym. 

Sektor utility, nowoczesne ciepłownictwo, gospodarka wodna i odpadowa, elektromobilność i jej infrastruktura to naturalny zakres tematyczny Forum Komunalnego. W agendzie znajdą się jednak także takie ekspansywne trendy jak walka o jakość powietrza, gospodarka cyrkularna, rozwiązania smart city czy nowe technologie wspierające efektywność energetyczną, budujące rozproszoną, prosumencką strukturę rynku energii.

Nowa propozycja organizatorów Kongresu adresowana jest do przedstawicieli sektora energii   i utility, do przedstawicieli firm dostarczających technologie i rozwiązania, a przede wszystkim do ich odbiorców i partnerów tj. reprezentantów środowiska samorządowego, gospodarzy miast, metropolii i regionów.

ORGANIZATOR

PARTNERZY

  • Metropolia GZM
  • Fortum
  • PZU UW