Kongres Nowego Przemysłu 2019

ORGANIZATOR

Grupa PTWP 

Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
Tel: + 48 32 209 13 03

Współpraca:

Joanna Grabowska
tel. 604 291 607
mail: joanna.grabowska@ptwp.pl  

Tomasz Ruszkowski
tel. 502 388 222
mail: tomasz.ruszkowski@ptwp.pl  

Informacje organizacyjne: 

Ewa Matera
mail: ewa.matera@ptwp.pl 

Media: 

Małgorzata Sklorz
mail: malgorzata.sklorz@ptwp.pl