Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Piotr Woźny

Piotr Woźny

prezes zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od 16.marca Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze". Radca prawny, ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu, aplikację sądową i aplikację radcowską. W latach 2000-2001 wiceminister w Ministerstwie Łączności. Następnie rozwijał swoją praktyką zawodową, koncentrując się na działaniach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i sposobie funkcjonowania sektorów regulowanych w Polsce.

Brał aktywny udział w wielu inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. W 2008 r. wyróżniony przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji tytułem „Zasłużony dla KIGEiT w ostatnim 15-leciu”.Dwukrotnie otrzymał tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej” od Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce.

Od 17 stycznia 2018 r. do 11 marca 2018 roku  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Od listopada 2015 roku do marca 2017 roku wiceminister cyfryzacji. Głównymi obszarami jego aktywności były kwestie związane ze stworzeniem w ramach Programu Polska Cyfrowa efektywnych mechanizmów dofinansowania budowy sieci szerokopasmowych.

Bierze udział w sesjach:

 •  

  Stop smog!

  Energetyka, ciepłownictwo i samorządy w walce o jakość powietrza. Skala ubóstwa energetycznego i środki zaradcze. Niska emisja i standardy paliw. Prawo a jego egzekwowanie. Wielka energetyka i ciepło systemowe – skuteczność dotychczasowych działań, nowe projekty. Miejskie strategie walki ze smogiem. Świadomość, edukacja, kontrola, sojusznicy. Perspektywy termomodernizacji. Finansowanie działań, programów i inwestycji – przegląd możliwości.

  Stop smog!

  • 5 - 5
  • 6 - 6
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 2 - 2
POWRÓT