Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Rafał Psik

Rafał Psik

Key Account Director

Doosan

Absolwent Politechniki Częstochowskiej – Inżynieria Energi (rok 2000). Ukończył studia MBA z zarządzania w Biznesie międzynarodowym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania Projektami. Całą karierę zawodową związany z energetyką, obecnie z branżą dostawców urządzeń wytwórczych i ochrony środowiska dla energetyki oraz Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów. Uczestniczył w realizacji projektu budowy ZTPO w Krakowie, bierze udział w przygotowaniu i ofertowaniu projektów spalarniowych po stronie dostawcy technologii spalania i oczyszczania spalin w Polsce i krajach Europy środkowo-wschodniej.

Bierze udział w sesjach:

 • Odpady i paliwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Odpady i paliwa

  GOZ – pionierzy i pilotaże, dobre praktyki gospodarki obiegowej. Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów. Jak funkcjonuje system – gdzie są jego słabe strony. Jak go usprawniać? Aktywność samorządów – liderzy i ich doświadczenia. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. Wygasający trend? Biomasa, biogaz. Paliwa alternatywne (RDF).

  Odpady i paliwa

  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 5 - 5
POWRÓT