Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Mariusz Śpiewok

Mariusz Śpiewok

II zastępca prezydenta Gliwic

Urząd Miasta Gliwice

Od lutego 2019 roku pełni funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych.
Od 19 lat związany z samorządem, głównie na stanowiskach zarządczych. Ponad 10 lat zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, dwa lata zastępca dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w Gliwicach. Ponad 5 lat na stanowisku dyrektora biura śląskiego związku ZIT (pełna nazwa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego). Zaangażowany w wiele projektów samorządowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności działania samorządu, w tym między innymi w projekt badań benchmarkingowych urzędów oraz w budowę systemu monitorowania usług publicznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Smart city – miasto z dobrą energią

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Smart city – miasto z dobrą energią

  Polskie metropolie jako organizmy smart – możliwości, priorytety, inwestycje. Standardowe i izolowane rozwiązania w polskich miastach – potrzebna strategia? Technologie wdrażane w partnerstwie z firmami. Wsparcie dla inteligentnego miasta – finansowanie projektów, zaangażowanie mieszkańców. Rozwiązania inteligentne wspierające efektywność energetyczną, zrównoważony transport publiczny, walkę ze smogiem. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w przestrzeniach i infrastrukturze miejskiej. Usługi ESCO, termomodernizacja.

  Smart city – miasto z dobrą energią

  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 5 - 5
POWRÓT