Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Artur Szymczyk

Artur Szymczyk

zastępca prezydenta, ds. inwestycji i rozwoju

Urząd Miasta Lublin

Artur Szymczyk – urodził się w 1969 roku w Poniatowej. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, a także studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu, Prawa Podatkowego, Audytu Energetycznego. Do stycznia 2013 roku pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. W tym okresie zajmował różne stanowiska, od pracownika sezonowego poprzez inspektora, kierownika do stanowiska głównego księgowego. W latach 1998 do 2002 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LPEC Sp. z o.o. W lutym 2013 został powołany na Członka Zarządu MPWiK Sp. z o.o. gdzie jednocześnie zajmował stanowisko głównego księgowego. W latach 2001-2005 pełnił funkcję sekretarza Rady Osiedla Konstantynów oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.
Odbył szereg szkoleń i kursów z zakresu prawa energetycznego, podatkowego, bilansowego, prawa zamówień publicznych. Posiada uprawnienia m.in. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Bierze udział w sesjach:

 • Smart city – miasto z dobrą energią

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Smart city – miasto z dobrą energią

  Polskie metropolie jako organizmy smart – możliwości, priorytety, inwestycje. Standardowe i izolowane rozwiązania w polskich miastach – potrzebna strategia? Technologie wdrażane w partnerstwie z firmami. Wsparcie dla inteligentnego miasta – finansowanie projektów, zaangażowanie mieszkańców. Rozwiązania inteligentne wspierające efektywność energetyczną, zrównoważony transport publiczny, walkę ze smogiem. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w przestrzeniach i infrastrukturze miejskiej. Usługi ESCO, termomodernizacja.

  Smart city – miasto z dobrą energią

  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 5 - 5
POWRÓT