Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marek Goleń

Marek Goleń

Zespół Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformowania gospodarki odpadami komunalnymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych, dotyczących tematyki samorządowej i komunalnej. Obecnie kieruje Zespołem Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Biurze Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy.

Bierze udział w sesjach:

 • Odpady i paliwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Odpady i paliwa

  GOZ – pionierzy i pilotaże, dobre praktyki gospodarki obiegowej. Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów. Jak funkcjonuje system – gdzie są jego słabe strony. Jak go usprawniać? Aktywność samorządów – liderzy i ich doświadczenia. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. Wygasający trend? Biomasa, biogaz. Paliwa alternatywne (RDF).

  Odpady i paliwa

  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 4 - 4
  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 5 - 5
POWRÓT