Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marcin Wojtan

Marcin Wojtan

dyrektor zarządzający Geocycle Polska

Grupa Lafarge

Ukończył Ochronę Środowiska na UMK w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu
psychologii biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zarządzanie
projektami na SWPS w Warszawie oraz LH DISCOVERY w Szkole Biznesu
Politechniki Warszawskiej.

Od początku kariery zawodowej zajmuję się gospodarką odpadami w różnych jej
obszarach.

Pracował w Rekopol Organizacji Odzysku S.A. odpowiadając za realizację odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych.

Od 2008 roku pracuje w strukturach Lafarge w Polsce rozwijając obszar paliw i
surowców alternatywnych wykorzystywanych w przemyśle cementowym.
Od sierpnia 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Geocycle Polska Sp.
z o.o.

Bierze udział w sesjach:

 • Odpady i paliwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Odpady i paliwa

  GOZ – pionierzy i pilotaże, dobre praktyki gospodarki obiegowej. Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów. Jak funkcjonuje system – gdzie są jego słabe strony. Jak go usprawniać? Aktywność samorządów – liderzy i ich doświadczenia. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. Wygasający trend? Biomasa, biogaz. Paliwa alternatywne (RDF).

  Odpady i paliwa

POWRÓT