Kongres Nowego Przemysłu 2019

XVII
KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

Najważniejsze spotkanie sektora energetycznego w Polsce

  • 2 dni debat
  • Wieczorna
    gala
  • 800 gości
  • Obecność decydentów oraz najważniejszych postaci

Nowa formuła

Zachowując dotychczasowy obszar merytoryczny, prestiż i reprezentatywność, Kongres poszerza krąg zainteresowań o problematykę zarządzania rozwojem miast i metropolii, zagadnienia funkcjonowania sektora utility, działania samorządów i firm na rzecz efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania energii, mediów i zasobów.

Transformacja energetyki

Główny nurt Kongresu obejmie debaty poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej transformacji energetyki ze szczególnym akcentem położnym na digitalizację i wykorzystanie nowych technologii w sektorze energii i paliw. Nie zabraknie problematyki odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Wśród tematów kluczowych dla sektora energii znajdą się też elektromobilność, inwestycje w sektorze wytwarzania i dystrybucji oraz rynek gazu.

Forum komunalne - Energia w mieście

Nową, integralną częścią tegorocznej edycji Kongresu będzie Forum Komunalne – Energia w mieście poświęcone takim m.in. zagadnieniom jak: smart city i smart grid, gospodarka wodna i odpady, gaz i energia, ciepło systemowe i kogeneracja. Ważnym nurtem Forum będą zagadnienia efektywności energetycznej oraz zrównoważonego transportu publicznego.