Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Marian Żołyniak

Marian Żołyniak

prezes zarządu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy
i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.
Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy.
Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. Od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle,
1 stycznia 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego
I stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Na mocy decyzji Zgromadzenia Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., a 20 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Bierze udział w sesjach:

 • Rozwój rynku gazu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwój rynku gazu

  Czynniki napędzające rozwój rynku gazu w Polsce. Wypływ Gazoportu i dostaw LNG. Znaczenie rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Obszary rynku, w których następują największe zmiany. Gaz jako paliwo dla energetyki – szanse i zagrożenia. Skuteczna walka ze smogiem. Gazyfikacja obszarów niezgazyfikowanych. Małe stacje regazyfikacyjne – postęp technologiczny w interesie odbiorców.

  Rozwój rynku gazu

  • Piotr Listwoń - wiceprezes zarządu, Towarowa Giełda Energii SA
  • Tomasz Matan - dyrektor, Departament CNG i LNG, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
  • Piotr Naimski - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Mirosław Skowron - członek zarządu, CIECH SA
  • Janusz Steinhoff - wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001
  • Jacek Ziarno - redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł
  • Marian Żołyniak - prezes zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
POWRÓT