Kongres Nowego Przemysłu 2019

Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Krzysztof Zamasz

Krzysztof Zamasz

doradca prezesa zarządu ds. rozwoju

Veolia Energia Polska

Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Uznany autorytet oraz ekspert branżowy łączący w swych pracach teorię ekonomii oraz organizacji i zarządzania z wieloletnią praktyką w zarządach największych polskich grup energetycznych.

Umiejętnie łączy pracę naukową z zarządzaniem kluczowymi dla rozwoju społeczno-gospodarczego inwestycjami. Jako dyrektor ds. Energii w Veolia Energia Polska S. A. - największej prywatnej grupie energetycznej w kraju, odpowiada za strategiczne projekty i inwestycje spółki. Pełni również funkcję doradcy Prezesa grupy Veolia Energia Polska.

Wcześniej stał na czele największych polskich przedsiębiorstw surowcowo-energetycznych, odpowiadających za produkcję i dostawy energii elektrycznej do ok. 20 proc. Polaków: w latach 2008-2013 pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia, zaś w latach 2013-2015 był prezesem spółki energetycznej Enea. Jako członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w latach 2017-2018 odpowiedzialny był za rozwój społeczno-gospodarczy, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie projektami i inwestycje. Następnie jako Członek Zarządu rozwijał międzynarodowe pojekty górnicze i wydobywcze europejskiego funduszu inwestycyjnego Luma Holding.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu ekonomiki energetyki, rynku energii, rynku mocy, przejęć i konsolidacji spółek, innowacyjności oraz zarządzania procesami logistycznymi.

Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów z zakresu oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych, funkcjonowania rynków energii, przejęć i konsolidacji spółek oraz identyfikacji i wdrażania koncepcji innowacyjnych do praktyki przedsiębiorstw energetycznych i logistycznych.


Członek zwyczajny uznanych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych, między innymi Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski oraz International Association for Energy Economics.

Zamasz pełnił również funkcje Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, czy Wiceprezesa Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Powoływany jest do szeregu rad i komisji doradczych, między innymi do Rady Konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki oraz Zespołu Doradczego do Rozwiązań Systemowych w Sektorze Energetyki przy Ministrze Gospodarki.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Ciepłownictwo

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Ciepłownictwo

  Ciepło systemowe w miastach. Niezbędne inwestycje a nowe zasady taryfowania sektora. Nowoczesne ciepłownictwo – technologie, paliwa, emisje. Obligatoryjność podłączania do sieci – świadomość, koszty, wsparcie.

  Ciepłownictwo

  • Jacek Boroń - prezes zarządu, Węglokoks Energia Sp. z o.o.
  • Marian Łyko - prezes zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
  • Andrzej Rubczyński - dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii
  • Arkadiusz Szymański - dyrektor, Departament Regulacji i Pomocy Publicznej, PGE Energia Ciepła SA
  • Jacek Szymczak - prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Krzysztof Zamasz - doradca prezesa zarządu ds. rozwoju, Veolia Energia Polska
POWRÓT