XIII Kongres Nowego Przemysłu

Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, organizuje kolejną edycję Kongresu Nowego Przemysłu (Warszawa, 19-20 października 2016 r.). Już od 12 lat należy on do najważniejszych wydarzeń́ sektora energetycznego w Polsce.

W tym roku w czasie dwudniowych obrad gościć będziemy znakomitych panelistów i nieprzypadkowych słuchaczy: przedstawicieli zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, reprezentantów rządu, parlamentu, administracji publicznej, świata nauki i mediów.

W centrum debaty znajdą się:

Energia

W Warszawie dyskutować będziemy o wspólnej polityce energetycznej Unii Europejskiej i - na tym tle – polskim miksie energetycznym. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie energetyka przyszłości i możliwe warianty rozwoju tego rynku.

W tym kontekście za szczególnie ważne uznać trzeba perspektywy OZE w naszym kraju, a także miejsce energetyki jądrowej. O ile to, że węgiel będzie podstawą do długofalowej polityki polskiej energetyki, jest przesądzone, niewiadome dotyczą raczej ważnych szczegółów – i tym właśnie zajmiemy się bliżej.

W debacie o przyszłości sektora energetyczne nie sposób naturalnie zapomnieć o inwestycjach. Jak będzie wyglądać polityka państwa w tej materii? Kiedy biznes będzie chciał inwestować w nowe moce wytwórcze? Tematem jednej z debat będzie również dwutowarowy rynek energii – w europejskim i polskim ujęciu.

Skoncentrujemy uwagę na przyszłości polskiego ciepłownictwa. Uczestnicy dyskusji poszukają odpowiedzi na pytanie, czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa… Poznamy też w tej sprawie koncepcję administracji rządowej.

W opublikowanym pod koniec lipca projekcie rządowej „Strategii” – znacznie obszerniejszej wersji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - energetyka zajęła sporo miejsca. Jednym z tego przejawów był wątek, poświęcony elektromobilności jako akceletatorowi gospodarki i reindustrializacji. Mrzonki czy wskazane wizjonerstwo? Spróbujemy rozwikłać i ten temat.

Na konkretnych przykładach pokażemy technologie przyszłości, nowinki i rewolucje u wytwórców energii. Częścią debaty będą tu case studies, dotyczące nowatorskich projektów, opracowanych czy stosowanych w polskich firmach.

Innym tematem, który z roku na rok nabiera większego znaczenia – nie tylko zresztą w energetyce - będzie compliance. Fachowcy zastanowią się, jak dalece posunięte jest zarządzanie ryzykiem prawnym w firmach energetycznych.

Gaz

Jak co roku, część debat poświęcona będzie rynkowi gazu. Do kluczowych tematów należeć będzie nowa polska strategia zaopatrzenia w gaz.

Na pierwszy plan wysuwa się rok 2022, kiedy zakończony zostanie długoterminowy kontrakt z Gazpromem. Bardzo prawdopodobna jest perspektywa zaniechania importu gazu z tego kierunku.

Przyszłością dla dalszej dywersyfikacji kierunków gazowych dostaw jest świnoujski gazoport. Pytanie: czy potrzebujemy drugiej podobnej inwestycji nieopodal Gdańska? Wiele też wskazuje, że projekt norwesko-duńsko-polskiego gazociągu nabiera coraz bardziej wyrazistych kształtów. Warto też zatem porozmawiać o rządowych planach, by Polska stała się z czasem swego rodzaju hubem gazowym dla naszego regionu. To polityka, rynek (popyt) i biznes zweryfikują te ambitne zamierzenia. Logiczne również, że rozejrzymy się w opiniach Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa gazowego Wspólnoty. Kto działa dla wspólnego dobra, kto sypie piasek w tryby, a kto jest obojętny? I dlaczego…

Gazowniczych inwestycji również nie pozostawimy na marginesie agendy KNP. Dyskutanci przeanalizują obecną sytuację na rynku gazu w Polsce w kontekście innych krajów, w tym znacznie Towarowej Giełdy Energii.

Wstępny zakres tematyczny (tutaj)

Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny

Mocnym, kongresowym akcentem były zawsze laury dla najlepszych. W tym roku zdecydowaliśmy się odświeżyć formułę nagrody. Nowe Impulsy, przyznawane przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł od 12 lat dla firm, instytucji i osób, które wnosiły do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego nową jakość, zastąpi nagroda „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród - podczas uroczystej gali Gali w pierwszym dniu XIII Kongresu Nowego Przemysłu (19-20 października 2016 r.).

Więcej o projekcie (tutaj)