Agenda

19 października 2015 r.

Pobierz agendę jako plik PDF

08.30-09.00

Rejestracja uczestników

9.00-11.00

Sesja inauguracyjna

Czy czeka nas rewolucja w energetyce?

więcej
 

Czy czeka nas rewolucja w energetyce?

 • Główne czynniki zmian w światowej energetyce oraz w jej otoczeniu prawnym i biznesowym
 • Trendy w wykorzystaniu OZE. Efektywność instalacji, skala zastosowań. Alternatywne źródła energii
 • Europejska i globalna perspektywa walki ze zmianami klimatu. Spodziewane skutki polityki UE, USA, największych krajów Azji
 • Zmiany na rynku energii. Nowe modele zachowań i oczekiwania klientów
 • Technologie magazynowania energii – czy przełom jest blisko?
 • Bezpieczeństwo systemów energetycznych a częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
 • Jak przygotować się na dynamiczne zmiany w energetyce? Edukacja i świadomość. Rola regulatorów. Wyzwania dla firm

11.00-11.30

Przerwa

11.30-13.30

Sesje Tematyczne

 • Innowacyjność w energetyce. Od pomysłu po komercjalizację

  więcej
   

  Innowacyjność w energetyce. Od pomysłu po komercjalizację

  • Innowacyjna firma energetyczna – dostępne formy i obszary działania
  • Kadry i struktura przedsiębiorstwa sprzyjająca innowacjom
  • Innowacje jako koszt i inwestycja. Akceptacja i minimalizacja ryzyka
  • Współpraca energetyki z nauką – postulaty i realia
 • Problemy i szanse sektora dystrybucji energii

  więcej
   

  Problemy i szanse sektora dystrybucji energii

  • Inwestycje a taryfowanie
  • Regulacja jakościowa dystrybucji – skutki dla sektora i odbiorców energii
  • Rola operatorów w poprawie warunków handlu energią
  • Zarządzanie zasobami i komunikacja z klientem – rola nowych technologii
  • Prosument i energia ze źródeł odnawialnych jako wyzwania dla sektora dystrybucji
 • Inwestycje. Jak sprawnie realizować projekty w ramach czasu i budżetu

  więcej
   

  Inwestycje. Jak sprawnie realizować projekty w ramach czasu i budżetu

  • W kierunku finału? Stan zaawansowania największych inwestycji wytwórczych
  • Nowe bloki i co dalej? Front inwestycyjny polskiej energetyki w perspektywie dziesięciolecia
  • Wielkie inwestycje w ramach budżetowych i czasowych. Porażki, sukcesy, doświadczenia
  • Modernizacje i projekty związane z ochroną środowiska – specyfikacja

13.30-14.15

Przerwa

14.15-16.00

Sesje Tematyczne

 • Nowy klient na rynku energii i gazu

  więcej
   

  Nowy klient na rynku energii i gazu

  • Zasada TPA na polskim rynku energii. Tendencje w korzystaniu z prawa wyboru sprzedawcy
  • Nowy produkt, nowy klient. Energia jako składowa oferty wiązanej. Produkty typu dual fuel
  • Typowe zachowania nabywców. Klient epoki cyfrowej. Rola nowych kanałów komunikacji
  • Aktywność marketingowa sprzedawców. Standardy i nadużycia a relacje z klientem. Rola kodeksu dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej
  • Prosument na rynku. Pierwsze doświadczenia. Scenariusze rozwoju relacji
  • Rynkowy aspekt rozwoju technologii smart. Oczekiwania i świadomość klientów
  • Produkcja energii przez firmy nieenergetyczne. Potencjalny wpływ na rynek. Reakcje tradycyjnych wytwórców energii
 • Węgiel a energetyka

  więcej
   

  Węgiel a energetyka

  • Jakie powinny być relacje między energetyką i górnictwem?
  • Założenia unii energetycznej i cele polityki ochrony klimatu a przyszłość węgla w unijnym i w polskim miksie energii. Co to może oznaczać dla naszej energetyki oraz naszego górnictwa?
  • Inwestycje w nowoczesny węgiel. Co z finansowaniem projektów węglowych?
  • Innowacyjne technologie wykorzystania węgla (m.in. zgazowanie)

19.00

Uroczysta Gala: wręczenie wyróżnień Nowy Impuls20 października 2015

09.00-09.30

Rejestracja uczestników

9.30-11.30

Sesje Tematyczne

 • Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje

  więcej
   

  Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje

  • Nowe reguły wsparcie OZE w Polsce na tle rozwiązań europejskich
  • System aukcyjny. Potencjalne skutki dla gospodarki i inwestycji
  • Spójność nowych regulacji – „poprawka prosumencka”
  • Koszty a efekty wsparcia. Szacowany wpływ na ceny energii
  • Nie tylko wiatr i słońce... Biogaz i biomasa w nowym systemie
 • Rynek gazu w Polsce

  więcej
   

  Rynek gazu w Polsce

  • Struktura i stan obecny, trendy, kształt docelowy
  • Etapy procesu liberalizacji. Jeszcze rynek sprzedawcy, czy już rynek klienta?
  • Prognoza dla polskiego rynku gazu – ewolucja czy rewolucja?
  • Konkurencja a bariery wejścia: taryfy i rezerwy obowiązkowe
  • Import gazu do Polski i Europy – nowe uwarunkowania, nowe możliwości
  • Infrastruktura i bezpieczeństwo dostaw. Rola połączeń międzysystemowych
  • Wielcy odbiorcy przemysłowi. Ich strategie zakupowe i własne źródła gazu
 • Blackout – czy groźba powraca?

  więcej
   

  Blackout – czy groźba powraca?

  • Stabilność systemu energetycznego w Polsce; jego wrażliwość na ekstremalne zjawiska pogodowe
  • Przyczyny, zakres i skutki ograniczeń dostaw energii dla przemysłu – doświadczenia upalnego lata 2015
  • Jak przeciwdziałać zagrożeniom systemowo – konieczne inwestycje, zmiany, usprawnienia. Magazynowanie energii i systemy generowania negawatów
  • Rynek energii w Europie Centralnej i powiązania transgraniczne w obliczu problemów z wytwarzaniem
  • Minimalizacja ryzyka na poziomie odbiorcy. Własne źródła energii w zakładach przemysłowych, energetyka rozproszona, mniejsze instalacje OZE

11.30-12.00

Przerwa

12.00-13.30

Sesje Tematyczne

 • Energetyka przyszłości

  więcej
   

  Energetyka przyszłości

  • Paliwa kopalne i alternatywne źródła energii – metody ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania
  • Technologie magazynowania energii i inne kluczowe kierunki rozwoju światowej energetyki
  • Innowacyjne technologie w OZE (fotowoltaika, wiatr, biopaliwa). Efektywność, dostępność, koszty
  • Energetyka i nowa motoryzacja. Nowe możliwości dystrybucji energii
  • Niezawodność i bezpieczeństwo, czyli energetyka jądrowa
  • Projekty badawczo-rozwojowe w europejskiej energetyce i w polskich grupach energetycznych
 • Ciepłownictwo

  więcej
   

  Ciepłownictwo

  • Kogeneracja a przyszłość polskiego ciepłownictwa
  • Trend ograniczania niskiej emisji – szansa dla firm ciepłowniczych?
  • Inwestycje w polskim ciepłownictwie
  • Ciepło na rynku i w środowisku. Relacje z samorządem

13.30-14.15

Przerwa

14.15-16.00

Sesje Tematyczne

 • Wykonawcy w procesie inwestycyjnym

  więcej
   

  Wykonawcy w procesie inwestycyjnym

  • Średnie i mniejsze firmy na energetycznym placu budowy
  • Udział w modernizacjach i projektach związanych z instalacjami ochrony środowiska
  • Porządek prawny i system zamówień publicznych a interes i ryzyko firm wykonawczych
  • Relacje z głównym wykonawcą. Patologie i dobre praktyki
  • Innowacje sprzyjające efektywności