Wstępny zakres tematyczny

Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski miks energetyczny

 • W Brukseli. Dokumenty, deklaracje i praktyka – polityka, bezpieczeństwo, biznesowe interesy
 • Zewnętrze Unii. Kto z dostawców surowców jest zainteresowany w podziałach europejskiego rynku?
 • Nowe inwestycje – realizowane, planowane i w sferze idei. Projekty pomocne i rujnujące idee energetycznej wspólnoty UE. Energetyczna unia za dekadę – możliwe warianty
 • Światowe i europejskie tendencje w kształtowaniu miksu energetycznego. Wersja polska. Co na to Unia?
 • Węgiel długofalową podstawą polskiej energetyki. Konsekwencje
 • Restrukturyzowane górnictwo i energetyka. Związki organizacyjne i kapitałowe: status quo czy kontynuacja trendu?
 • Przyszłość OZE. Polityka ustawodawcza. Zmiany preferencji wewnątrz sektora
 • Budować czy nie? Czas decyzji. Miejsce energetyki jądrowej wśród źródeł energii

Inwestycje w energetyce

 • Polityka państwa. Zmiany i modyfikacje długofalowej strategii
 • Cena energii elektrycznej w Polsce a rentowność inwestycji w nowe źródła wytwórcze
 • Energetyka jądrowa i gazowa. OZE na tle energetyki konwencjonalnej. Czy znajdą się inwestorzy?
 • Państwo i biznes prywatny. Montaż finansowania nowych mocy wytwórczych
 • Wpływ rynku mocy na inwestycje energetyczne
 • Plany inwestycyjne PSE i dystrybutorów energii elektrycznej. Trudności w rozbudowie sieci elektroenergetycznych

Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje

 • Nowe reguły wsparcia OZE w Polsce i Niemczech. Szansa współpracy?
 • System aukcyjny. Zmiana filozofii wsparcia OZE
 • Energetyka prosumencka. Możliwości rozwoju
 • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Miejsce w systemie
 • Na co stawia administracja? Nowa rola biogazowni

Dwutowarowy rynek energii. Nowy model rynku

 • Modele rynków mocy w Europie. Doświadczenia
 • Rynek mocy w Polsce. Stan projektu
 • Wdrożenie rynku mocy. Harmonogram
 • Skutki rynku mocy. Inwestycje, koszty energii, konkurencyjność

Przyszłość ciepłownictwa

 • Czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa? Koncepcje administracji rządowej. Zamierzenia inwestorów
 • Najgorsi w Europie. Polska katastrofa w zanieczyszczeniu powietrza. Rola ciepłownictwa w redukcji niskiej emisji. Kalkulacje ekonomiczne, nowe technologie. Współpraca z samorządami
 • Doświadczenia i sukcesy zagraniczne. Jakie wzorce w rozwoju ciepłownictwa można i warto przenieść na grunt polski? Warunki
 • Odpady na rynku energii i ciepła. W jakim stopniu spalarnie odpadów i elektrociepłownie spalające odpady mogą wpłynąć na rynek energii? Możliwości i bariery inwestycje.
 • Dostępność surowca

Technologie przyszłości i rynek energii na przykładach

 • Technologiczne nowinki i rewolucje u wytwórców energii. Zastosowania i badania. Korzyści finansowo-organizacyjne
 • Dystrybutorzy na start. Innowacyjne zmiany. Smart grid w Polsce. Kierunki postępu
 • Odsłona Planu Morawieckiego: elektromobilność akceletatorem gospodarki i reindustrializacji. Mrzonki czy wskazane wizjonerstwo? Perspektywy dla wytwórców i dostawców energii
 • Inteligentne, energooszczędne budynki. Upowszechnienie, nowe pomysły

Compliance w sektorze energetycznym

 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a konieczność zarządzania ryzykiem prawnym w firmach energetycznych
 • Programy compliance w nowoczesnej firmie energetycznej, ich branżowa specyfika i skuteczność. Czy formalna zgodność z normami prawnymi wystarczy?
 • Program compliance w strukturze organizacyjnej spółki energetycznej i grupy kapitałowej
 • Wdrażanie projektów compliance jako wejście na wyższy poziom kultury korporacyjnej i inwestycja w bezpieczeństwo prawne

Wielka reorientacja, czyli polska strategia zaopatrzenia w gaz. Idee i inwestycje

 • Gazowy rynek UE i powszechna, niepozorowana dywersyfikacja dostaw. Kto jest za, kto jest obojętny, a komu to nie w smak?
 • Między polityką, bezpieczeństwem i biznesem. Polskie deklaracje: rok 2022 to koniec kontraktu Gazpromem i dostaw z rosyjskich źródeł. Racjonalna decyzja?
 • Ku niezależności. Realna dywersyfikacja dostaw. Czy drugi po Świnoujściu gazoport jest nam potrzebny? Uwarunkowania
 • Z szelfu. Projekt norwesko-duńsko-polskiego gazociągu. Perspektywy realizacji. Zdanie Unii
 • Polska jako regionalny hub gazowego surowca dla państw regionu. Potencjalni odbiorcy i konkurenci. Skala inwestycyjnych potrzeb
 • Zadania i strategia Gaz-Systemu. Rozbudowa sieci lokalnych przez dystrybutorów. Koszty, potrzeby i efekty

Rynek gazu

 • Diagnoza: obecna sytuacja – na tle innych państw. Prognoza: co nas czeka na rynku gazu
 • Jakie znacznie dla rozwoju rynku ma dziś TGE: czy dalej będzie pobudzać zmiany?
 • Prognozy. Wpływ na rynek gazu – planowana zwiększona podaż surowca z innych niż wschodni kierunków
 • Budowa gazowego hubu w Polsce – element walki o rynek wewnętrzny i regionalny
 • Spółki spoza branży (np. energetyczne) – coraz liczniejsi gracze. Co to oznacza dla konkurencji i klienta?

Efektywne zarządzanie energią

 • Nowe, perspektywiczne rozwiązania u producentów energii i dystrybutorów. Przykłady
 • Zarządzanie energią elektryczną i ciepłem w zakładzie przemysłowym. Skuteczne stare i nowe pomysły
 • Własna produkcja energii elektrycznej i ciepła w przedsiębiorstwie – kiedy tak, kiedy nie
 • Przedsiębiorstwo i koszty energii w nowoczesnych budynkach. Możliwości modernizacyjne w obiektach produkcyjnych i biurowych
 • Grupy zakupowe – firmy, instytucje państwowe, samorządy
 • Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Zakres zmian
 • Obowiązki sektora publicznego. System białych certyfikatów

Nowe tendencje na rynku sprzedaży energii

 • Postępująca digitalizacja w procesie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii
 • Nowy typ klienta – internet powszechnym, często jedynym kanałem komunikacji. Narzędzia wspomagające sprzedaż
 • Sprzedawcy „multimedialni” oferujący różnego rodzaju media. Konkurencja firm spoza branży energetycznej (np. telekomunikacyjnych). Kontrofensywa tradycyjnych dostawców energii
 • Usługi dodatkowe i bonusy – co interesuje klienta? Doświadczenia polskich sprzedawców energii
 • W przewidywaniach: jak będzie wyglądał rynek sprzedaży energii za 5-10-15 lat?