Nowe Impulsy 2017

W ramach przygotowań do październikowego Kongresu Nowego Przemysłu jego organizatorzy wraz z ekspertami wskazują trendy zmieniające polską energetykę. Powstanie sumującego tę pracę raportu poprzedzają cykliczne publikacje na portalu WNP.pl. Finałem projektu będzie gala wyróżnień “Nowy Impuls”.

XIV edycja Kongresu Nowego Przemysłu organizowanego przez Grupę PTWP – wydawcę Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl – odbędzie się w tym roku w dniach 11-12 października w Warszawie.

Dwudniowe, prestiżowe spotkanie ludzi sektora energii i paliw wypełnią nie tylko sesje i debaty. Zgodnie z tradycją pierwszy dzień Kongresu zakończy uroczysta gala wręczenia tytułów Nowy Impuls. Ten związany z Kongresem Nowego Przemysłu projekt przybierze w tym roku szczególną formę. 

Nie ulega wątpliwości (a znalazło to swoje odbicie w agendzie Kongresu), że mamy do czynienia z kompleksem dynamicznych przeobrażeń określanych niekiedy mianem rewolucji energetycznej. W tempie dla niektórych zaskakującym pojawiają się nowe technologie i metody produkcji energii, upowszechnia się dostęp do nowych, alternatywnych jej źródeł; zmieniają się reguły rynku i jego otoczenie prawne, a także modele zachowań i preferencje odbiorców energii.

Rozpoznanie natury i skutków tych zmian, ich biznesowe wykorzystanie stają się drogą do sukcesu na rynku energii.

W ramach projektu Nowy Impuls dziennikarze portalu WNP.pl oraz magazynu Nowy Przemysł odbędą szereg rozmów z ekspertami i autorytetami polskiej energetyki. Wywiadom przyświecać będzie jedna wspólna intencja – wskazanie tych, widocznych już teraz i zyskujących na znaczeniu, tendencji, które zadecydują o perspektywach rozwoju i przyszłym kształcie polskiej energetyki. 

Owocem tych rozmów są i będą publikacje na portalu WNP.pl przybliżające jego czytelników i uczestników Kongresu do tematyki jesiennego wydarzenia. Suma wniosków zostanie opracowana w formie raportu będącego de facto wszechstronną prognozą dla sektora – z jego najważniejszymi wyzwaniami technologicznymi, organizacyjnym i rynkowymi.

Raport ten będzie towarzyszył XIV Kongresowi Nowego Przemysłu jako merytoryczne wprowadzenie czy uzupełnienie niektórych sesji, a być może także inspiracja do żywej dyskusji.

Wskażemy także podmioty, które operując na polskim rynku energii w szczególnie aktywny, ciekawy, skuteczny sposób reagują na nowe trendy, czynią z nich swój biznesowy atut, podejmują pionierskie działania. Wytypowane firmy związane z poszczególnymi trendami zostaną wyróżnione w trakcie wspomnianej wyżej wieczornej gali.

Suma wiodących tendencji i czynników zmiany polskiej energetyki wraz z firmującymi je podmiotami będzie po zakończeniu Kongresu podstawą publikacji w Nowym Przemyśle i portalu WNP.pl. Raport i związane z nim publikacje staną się, mamy nadzieję, przedmiotem dalszej publicznej debaty nad kierunkami rozwoju sektora energii w naszym kraju.