Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Jerzy Podsiadło

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu

Absolwent byłego Wydziału Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 1978 r obronił dysertację doktorską pt. „Międzynarodowy podział pracy w polityce i w praktyce gospodarczej Polski.” W 1986 r. podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Od 1988 r. pracował w spółce Stalexport S.A., jako główny specjalista, a następnie jako dyrektor finansowy.Wiceprezes Zarządu. Od listopada 2001 roku do maja 2002 roku kierował równocześnie Hutą Katowice S.A. i Hutą im. T. Sendzimira S.A., będąc prezesem ich zarządów. Po połączeniu hut został Prezesem Zarządu holdingu Polskie Huty Stali /przekształconego od 1.01. 2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie Huty Stali S.A./. Od momentu prywatyzacji firmy w marcu 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ArcelorMittal Poland S.A./ a wcześniej Ispat Polska Stal S.A. i Mittal Steel Poland S.A./ W grudniu 2008 roku złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Przewodniczący i członek wielu rad nadzorczych, między innymi obecnie kieruje pracami Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Członek wielu towarzystw i organizacji biznesowych między innymi Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Katowice. W latach 2005- 2010 doradca Komisji Europejskiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla i Stali. Od sierpnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Węglokoks S.A.
POWRÓT