Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Grzegorz Putynkowski

Grzegorz Putynkowski

Wiceprezes Zarządu

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA

Współzałożyciel CBRTP, odpowiada za budowanie relacji z partnerami naukowymi oraz koordynację procesów badawczych i wdrożeniowych. Wiedzę i doświadczenie przy realizacji złożonych oraz wymagających projektów zdobywał pracując na rzecz urzędów administracji centralnej oraz wiodących krajowych ośrodków naukowych. Był między innymi autorem założeń wdrożenia systemu centralnej ewidencji i satelitarnego monitorowania statków rybackich, autorem założeń oraz wniosku o dofinansowywanie projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, koordynatorem i współtwórcą przedsięwzięć naukowo-badawczych w strukturach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Warszawskiej oraz współautorem założeń dla programu polskiego gazu łupkowego BlueGas. Jest współautorem wielu zgłoszeń patentowych. Realizował liczne projekty w ramach Programów Przedakcesyjnych Phare, Sapard, Ispa, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innych programów krajowych. W przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach Programów INNOTECH, INITECH, PBS, Działanie 1.4 POIG, Działanie 1.3.1 oraz 1.1.2 POIG, oprócz udziału w zadaniach badawczych, projektował oraz prowadził optymalizację modeli kooperacji ośrodków naukowych z przemysłem.
POWRÓT