Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Andrzej Rubczyński

Andrzej Rubczyński

Dyrektor, Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA. W chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA, koncentrując się na sprawach legislacji, a w szczególności prawa energetycznego i legislacji związanej z energetyką opartą o OZE. W ramach współpracy z sektorowymi Izbami Gospodarczymi zajmuje się opiniowaniem i tworzeniem projektów nowych aktów prawnych ukierunkowanych na rozwój krajowego sektora kogeneracji. Obecnie kieruje projektem „Strategia rozwoju kogeneracji i docelowy mechanizm wsparcia” w ramach porozumienia czterech Izb Gospodarczych; PTEZ, IEPiOE, IGCP, IGG. W swojej karierze zawodowej nabył również doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji obiektów energetycznych, pracując przez wiele lat na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji a także pracując przy eksploatacji elektrociepłowni i elektrowni zarówno w kraju jak i za granicą.
POWRÓT