Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Adam Dobrowolski

Adam Dobrowolski

Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Urząd Regulacji Energetyki

Adam Dobrowolski związany jest od początku kariery zawodowej z administracją publiczną, a z Urzędem Regulacji Energetyki nieprzerwanie od października 1998 r. W latach 2009-2013 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie. Od 1 maja 2013 r. pracuje na stanowisku dyrektora Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE. Uczestniczy w pracach nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku ciepła oraz wielu zespołów problemowych powołanych w URE. Adam Dobrowolski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
POWRÓT