Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Olgierd  Sikora

Olgierd Sikora

Dyrektor ds. Koordynacji Produkcji

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na wydziale Mechaniczno-Energetycznym, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwent studiów podyplomowych na UE w Krakowie na wydziale Krakowskiej Szkoły Biznesu o specjalności: Executive Master of Business Administration. W firmie EPK pracuje 1993 roku, początkowo na stanowisku Starszego Projektanta, potem - jako Kierownik Pracowni Cieplnej, do 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej EPK, a od czerwca 2014 roku sprawuje funkcję Dyrektora ds. Koordynacji Produkcji. Zaangażowany w prace projektowo-dokumentacyjno-technologiczne m.in. dla: • El. Turów (Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów o mocy elektrycznej netto 450 MW); • El Jaworzno III (Pełnienie funkcji generalnego projektanta, koordynatora projektowania dla wykonania oraz dostawy kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II.); • EC Zofiówka (Całość prac projektowo-dokumentacyjnych pozwalających na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego: Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto min 75 MWe w EC Zofiówka w Spółce Energetycznej JASTRZĘBIE S.A. uwzględniających powiązania z przynależną infrastrukturą); • Ec Tychy (Kompleksowe wykonanie prac inżynieryjnych, projektowych i czynności formalnoprawnych dla całej inwestycji "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50 60 MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy"); • El. Połaniec (Wykonanie projektu podstawowego rurociągu pary świeżej dla bloków energetycznych nr 1 do 7 w GDF Suez Energia Polska S.A.).
POWRÓT