Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Marek Kulesa

Marek Kulesa

Dyrektor

Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od rozpoczęcia działalności w 2003 roku), od 2003 roku prowadzący także pod firmą PHUP Multienergia własną działalność gospodarczą. Absolwent Politechniki Śląskiej (1997), studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1998), uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Od 1997 roku dyrektor, od 1999 wiceprezes, a w latach 2001 - 2005 prezes zarządu w jednej z polskich spółek konsultingowych.

W latach 2003 – 2006 radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Członek Towarzystwa Obrotu Energią (www.toe.pl), Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców  Energii Skojarzonej (www.snwes.pl), Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – PKEE (www.pkee.pl). Przewodniczący Komitetu Rynki PKEE.

Od 2008 roku Członek Zespołu ekspertów przy Instytucie Ekonomicznym NBP. Od października 2009 roku (moment powołania) Członek Zespołu doradczego ds. zmian funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Od grudnia 2010 roku Członek (stanowiącego ciało doradcze dla Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku) Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektro­energetycznych w Polsce. Od lutego 2014 roku członek (powołanego przez Ministra Gospodarki) Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Od lipca 2015 roku Członek (powołanego przez Ministra Gospodarki) Komitetu Odwoławczego ds. certyfikacji instalatorów OZE. Członek innych, licznych zespołów zadaniowych ds. zmian na rynku energii w Polsce.

Brał czynny udział w tworzeniu licznych spółek obrotu, opracowywaniu strategii tych spółek na rynku energii. W TOE współpracuje na bieżąco z kluczowymi spółkami obrotu  w Polsce.

Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udział w pracach dot. zmian ustawy - Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku o towarów i usług (VAT), ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

POWRÓT