Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Jan Popczyk

Jan Popczyk

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prowadził bania naukowe w zakresie oceny stanu i optymalizacji sieci elektroenergetycznych według podejścia statystyczno-probabilistycznego. Od 1987 roku profesor tytularny. Współtworzył koncepcję reformy rynkowej elektroenergetyki w ramach polskich zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. W latach 1990-1995 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA i wówczas realizował tę koncepcję, w tym w szczególności koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradzał wicepremierowi Leszkowi Balcerowiczowi w sprawie reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. Od 2003 do 2004 roku współpracował z wicepremierem Jerzym Hausnerem na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Po 1995 roku współtworzył i zarządzał czterema start up-ami działającymi w obszarze innowacyjnej energetyki rozproszonej. Współtworzył i zarządzał trzema stowarzyszeniami działającymi na rzecz przebudowy energetyki (w jednym, mianowicie w Stowarzyszeniu Klaster 3x20 nadal jest prezesem). Prowadzi badania i promuje przejście z energetyki postprzemysłowej w energetykę prosumencką. Był inicjatorem utworzenia (2012 rok) Centrum Energetyki Prosumenckiej w Politechnice Śląskiej, w którym pełni funkcję dyrektora. Od 2013 roku tworzy Bibliotekę Źródłową Energetyki Prosumenckiej.
POWRÓT