Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Jakub Pokrzywniak

Jakub Pokrzywniak

Radca Prawny, Partner

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, wraz z dr Jerzym Baehrem współkieruje praktyką prawa energetycznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, między innymi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Reprezentuje przedsiębiorców energetycznych i ich stowarzyszenia w pracach legislacyjnych z zakresu prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych, przepisów o służebności przesyłu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego (praca habilitacyjna), dotyczącą zagadnień przyłączeń do sieci.
POWRÓT