Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Ireneusz Sawicki

Ireneusz Sawicki

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 2000-2006 odbył studia na specjalizacji Inżynieria Gazownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Od samego początku był związany z branżą gazową. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w PGNiG, gdzie zajmował się tematami związanymi z telemetrią transportu gazu oraz kwestiami bilansowania. Po wydzieleniu Operatora Gazociągów Przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. zajmował się tematami związanymi z symulacją transportu gazu w gazociągach przesyłowych, prognozowaniem, bilansowaniem i kwestiami rozliczeniowymi oraz tematami powiązanymi z Krajową Dyspozycją Gazu. Od 2007 roku związany ze spółką HANDEN Sp. z o.o., w której kontynuował pracę zawodową w obszarze zarządzania portfelem, sprzedażą, planowaniem, kwestiami regulacyjnymi i prawnymi oraz taryfikacji. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dot. rozwoju rynku gazu oraz organizacjach zrzeszających branżę. Od marca 2011 pełni funkcję Członka Zarządu HANDEN Sp. z o.o. do spraw ekonomiczno-handlowych.
POWRÓT