Prelegenci

B C D E G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Henryk Kaliś

Henryk Kaliś

Kierownik Działu Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami; Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” SA. Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Opracował i wdrożył w ZGH „Bolesław” SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizował i od lipca 2002 r kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną prowadząc rynkowe zakupy energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu skupiającego 11 organizacji branżowych polskiego przemysłu. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Forum. Jest również Prezesem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Energetyki przy Hutniczej Izbie Przemysłowo Handlowej. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” który dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.
POWRÓT